Gun jezelf geluk!

Opvoedingsgericht Coachen

Het moeilijkste wat er op de wereld bestaat is het opvoeden van kinderen. Kinderen kun je namelijk letterlijk alles leren en laten zijn wie jij wilt dat ze zijn. Dat heeft allemaal te maken met de werking van spiegelneuronen, de gehechtheid en copingprocessen. Als kinderen, op welke leeftijd dan ook, ongewenst gedrag laten zien heeft dat een rede welke heel vaak is terug te vinden in de vorm van bekrachtigingen door de omgeving van het kind. Onderzoek heeft bewezen, dat het straffen van kinderen onder de zes jaar geen enkele toegevoegde waarde heeft. Het doet afbreuk aan een veilige ontwikkeling van het kind, dat weer garant staat voor het zelfvertrouwen. 

Cultuur

In de wereld heb je te maken met compleet andere standpunten over de opvoeding van kinderen. Cultureel worden zaken bepaald welke enorm slecht zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Wat momenteel in het midden oosten gebeurt zal over tien jaar een enorme impact hebben op onze samenleving, want het voorbeeld wat vele kinderen hebben gekregen zorgt voor onveiligheid en verwarring. 

Opvoeden

Ouders voeden hun kind op zoals zij vaak zelf opgevoed zijn of zij compenseren enkele gedragingen van hun ouders. We hebben te maken met het doorgeven van patronen en het in stand houden van patronen. Veel leed wordt op deze wijze onnodig doorgegeven. Ouders doen er goed aan, voordat ze kinderen krijgen, zich te verdiepen in de ontwikkelingsfasen van een kind. Helaas doen ouders dat niet snel. Tijdens de opvoeding ervaren zij vaak ongewenst gedrag en worden de kinderen naar psychologen of therapeuten gestuurd, terwijl niet onderzocht is hoe het is ontstaan. Ouders doen er goed aan ook naar zichzelf te kijken, want uit ervaring bl;ijkt, als de ouders hun gedrag veranderen (en de bekrachtigingsvorm) dan snel ht kind zich gaat aanpassen. 

Begeleiding

Begeleiding of opvoedkundige ondersteuning is noodzakelijk en helpt je preventief ongewenst gedrag te voorkomen. VLCounseling is deskundige in de ontwikkeling van de mens en heeft praktische adviezen om gedrag te corrigeren. Want iedere ouder wil toch het beste voor hun kind? In ieder geval gunnen we ons kind al het geluk toe, ongeacht de negatieve ervaringen die het kind opdoet, want eenmaal verkregen zelfvertrouwen gedurende de peutertijd en een flinke dosis zelfrespect gedurende de puberteit zorgt voor een levenslange voorsprong in zelfwaardering.

Cursus & training

Naast coaching kun je als ouder ook deelnemen aan individuele of groeps cursus en training

VLCounseling

Calèche 20
5146 BG Waalwijk
Noord Brabant
Mobiel: 06 10266 452
E-mail: info@vlcounseling.nl

Kijk ook op: www.ruudvanlent.nl

youtube-vl-counseling linked-in-ruud-van-lent facebook-vlcounseling
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl