Gun jezelf geluk!

Systeemgericht Coachen

Systeemgericht werken betekent analyseren en interveniëren vanuit het perspectief van het grotere geheel. Een individu is een onderdeel van een groter geheel, en belangrijk is zijn bijdrage aan het totaal.
Het accent ligt op de kwaliteit van de verbindingen: de onderlinge interacties. Deze interacties geven in het hier-en-nu patronen weer (herhalingen) van gedrag en van opvattingen. Deze patronen geven een structuur van denken weer. Lukt het die structuur van aannames om te buigen dan zijn er vanuit het hernieuwde perspectief meer mogelijkheden om te handelen. Tijdig aanpassen van zienswijzen en interactie maakt een systeem krachtig. Opdracht geven om te veranderen geeft een korte termijn- of een tegengesteld effect; veranderingen vanuit het systeem zelf door anders over zaken te denken zijn duurzaam. Dit noemen we het leervermogen van een systeem. Bij individuele coaching neem je de onzichtbare anderen mee, met teamcoaching heb je ze allemaal voor je neus.

Werkwijze 

Systeemdenken richt zich op structuren in gedrag en opvattingen en betekenissen die de betrokkenen toekennen aan gebeurtenissen. Dit vereist van de coach meta-cognitieve vaardigheden en vermogen te analyseren. De combi van systemisch systeemgericht coachen is effectief. Nabijheid en afstand gaan samen, snel schakelen en switchen van perspectief zijn belangrijke vaardigheden voor een (systemisch) systeemgerichte coach. Zo voorkomt hij dat hij ‘ingezogen wordt in het systeem’ en behoudt hij zijn professionele ruimte.

Voor wie?

Heb je als ouder problemen met je kinderen dan hebben we vaak te maken met bepaalde patronen in gedragingen die voor het probleem zorgt. Meestal komt dit voort uit de bekrachtigingen die de ouders hebben toegepast gedurende de opvoeding. Het zichtbaar maken van de vorm van bekrachtigen biedt helderheid en zorgt voor veranderingen. Problemen met het gedrag van kinderen zijn op deze wijze ontstaan en als ouders hun wijze van communicatie gaan veranderen, zie je meteen resultaat bij de het gedrag van het kind. 

Als bedrijven, organisaties problemen ondervinden in samenwerkingsmodellen, heb je te maken met een verstoring. Systemen lopen door elkaar heen en richten zich vaak onbewust op het niet samenwerken. door het systeem in kaart te brengen, kun je iedereen duidelijk maken, waar het om te doen is. 

VLCounseling

Calèche 20
5146 BG Waalwijk
Noord Brabant
Mobiel: 06 10266 452
E-mail: info@vlcounseling.nl

Kijk ook op: www.ruudvanlent.nl

youtube-vl-counseling linked-in-ruud-van-lent facebook-vlcounseling
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl