Gun jezelf geluk!

Ontwikkelingsgericht Coachen

Deze techniek wordt gebruikt bij vraagstukken over je groeiproces of antwoord krijgen op de vraag: Wie ben ik nu eigenlijk? De coach onderzoekt samen met jou hoe je denkt, voelt en handelt als het gaat over wie je wilt zijn. Gedurende de sessies krijg je te maken met ontdekkingen welke worden meegenomen in je plan voor de toekomst. Ontwikkelingsgericht coachen is toekomst gericht en zonder te weten hoe je het eindpunt gaat bereiken. Het is een leerzame weg welke gaat over onduidelijke en onzekere wegen. 

Gespreksvorm

Ontwikkelingsgericht coachen is een gespreksvorm die door diverse professionals kan worden ingezet om zich meer te focussen op ontwikkeling. De ontwikkelingsgerichte gespreksleider brengt concrete projecten in verband met identiteit. Voor een individu is dat zijn persoonsontwikkeling, voor een organisatie is dat de organisatie-ontwikkeling. De basisstelling van ontwikkelingsgericht werken is je cliënten uitnodigen om niet te streven naar eindpunten, doelen of oplossingen, maar naar welgevormde beweging op het niveau van identiteit. De ontwikkelingsgerichte coach zet bovendien de dialoog tussen hem en de cliënt in om een voedend verschil te scheppen.

Persoonlijke missie

De ontmoeting van mens tot mens willen we verenigen met de inbreng van deskundigheid. Als je de ontwikkelingsgerichte benadering in je werk wilt integreren, dan zijn er andere methoden en inspiraties nodig dan de op expertise of oplossingen gebaseerde benaderingen. Levensmissie, identiteit, patronen, zelfsturing, dialoog, zelfonthulling en kritische reflectie zijn dan uitgangspunten. Vervolgens moeten deze methodisch vertaald worden.

Toepassen

Je kunt het instrument (of coachvaardigheid) toepassen op individuele persoonlijke groei of bij afstemming van groepen personen met allemaal een eigen ontwikkelingsplan. Gezocht wordt naar synergie.

 de zee

VLCounseling

Calèche 20
5146 BG Waalwijk
Noord Brabant
Mobiel: 06 10266 452
E-mail: info@vlcounseling.nl

Kijk ook op: www.ruudvanlent.nl

youtube-vl-counseling linked-in-ruud-van-lent facebook-vlcounseling
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl