Gun jezelf geluk!

Ontwikkelingsgericht Coachen

Deze techniek wordt gebruikt bij vraagstukken over je groeiproces of antwoord krijgen op de vraag: Wie ben ik nu eigenlijk? De coach onderzoekt samen met jou hoe je denkt, voelt en handelt als het gaat over wie je wilt zijn. Gedurende de sessies krijg je te maken met ontdekkingen welke worden meegenomen in je plan voor de toekomst. Ontwikkelingsgericht coachen is toekomst gericht en zonder te weten hoe je het eindpunt gaat bereiken. Het is een leerzame weg welke gaat over onduidelijke en onzekere wegen. 

Gespreksvorm

Ontwikkelingsgericht coachen is een gespreksvorm die door diverse professionals kan worden ingezet om zich meer te focussen op ontwikkeling. De ontwikkelingsgerichte gespreksleider brengt concrete projecten in verband met identiteit. Voor een individu is dat zijn persoonsontwikkeling, voor een organisatie is dat de organisatie-ontwikkeling. De basisstelling van ontwikkelingsgericht werken is je cliënten uitnodigen om niet te streven naar eindpunten, doelen of oplossingen, maar naar welgevormde beweging op het niveau van identiteit. De ontwikkelingsgerichte coach zet bovendien de dialoog tussen hem en de cliënt in om een voedend verschil te scheppen.

Persoonlijke missie

De ontmoeting van mens tot mens willen we verenigen met de inbreng van deskundigheid. Als je de ontwikkelingsgerichte benadering in je werk wilt integreren, dan zijn er andere methoden en inspiraties nodig dan de op expertise of oplossingen gebaseerde benaderingen. Levensmissie, identiteit, patronen, zelfsturing, dialoog, zelfonthulling en kritische reflectie zijn dan uitgangspunten. Vervolgens moeten deze methodisch vertaald worden.

Toepassen

Je kunt het instrument (of coachvaardigheid) toepassen op individuele persoonlijke groei of bij afstemming van groepen personen met allemaal een eigen ontwikkelingsplan. Gezocht wordt naar synergie.

 de zee

Het Relatiehuis - Ruud van Lent - Download Gratis

Het Relatiehuis

Ontdek het ontwerp voor een gelukkige relatie

Wat is de status van een relatie en waar kun je gericht op focussen. Rekening houdend met gevoelsthema’s, intimiteiten, communicatie vaardigheden.

Het relatiehuis zorgt voor het efficient in kaart brengen van de status van een relatie. Prima uitgangspunt, daar waar het in iedere relatie daadwerkelijk om draait: hoe zit het met de gelijkwaardigheid tussen de partners, de veiligheid en vrijheden? Ingrediënten voor het bereiken van een hoge liefdeswaarde binnen relaties.

Download dit boek nu GRATIS! Lees via ISSUU

Alle publicaties van VL Counseling

VLCounseling

Van der Straatenplein 2a
3271 SH Mijnsheerenland
Hoeksche Waard
Mobiel: 06 10266 452
E-mail: info@vlcounseling.nl

youtube-vl-counseling linked-in-ruud-van-lent facebook-vlcounseling
pychotherapeut hoeksche waard relatietherapeut psycholoog mijnsheerenland
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl