Gun jezelf geluk!

Veel gestelde vragen

Op deze pagina kunt u antwoorden vinden op de meest gestelde vragen.

Zijn de kosten van de sessie of training te declareren bij mijn ziektekostenverzekering?

U kunt de kosten voor de sessies declareren bij uw ziektekostenverzekering. Belangrijk is wel, dat u aanvullend verzekerd bent. U krijgt na iedere sessie (met uitzondering van de eerste sessie, deze wordt na de tweede sessie samen met die sessie gefactureerd), een factuur. Als de training of cursus die u volgt een psycho-educatieve of psycho sociaal karakter hebben, vallen de kosten onder de dekking van de verzekering, mits de opzet therapeutisch is (in plaats komt van een losse sessie). 

Hoeveel krijg ik terug?

Het bedrag wat u terug krijgt is afhankelijk van de polis die u afgesloten hebt. Interessant om iedere december te kijken of de verzekering wel voor u goed heeft uitgekeerd of gaat uitkeren. U kunt dat overschakelen naar een andere verzekering of polis. 

Wanneer krijg ik het gedeclareerde bedrag terug?

Afhankelijk van uw polis, krijgt u bij de meeste zieketekostenverzekeringen, het bedrag geheel of gedeeltelijk op uw rekening gestort. U heeft na de sessie wel de sessie gelijk voldaan met de pinpas. Dat houdt in als u de factuur gelijk declareeert het binnen veertien dagen gestort wordt. 

Waarom vooruit pinnen?

aangezien VLCounseling niets te maken heeft met uw ziektekostenverzekering en uw keuze voor een polis, kan VLCounseling niet wachten op de uitkering van de verzekering. In de administratie van VLCounseling worden de sessies gelijk verwerkt. 

Wat zijn de kosten voor een sessie?

De sessie wordt per uur in rekening gebracht. U betaalt € 105,00  per uur. als de sessie langer uitloopt naar 1,5 uur, dan worden de kosten voor een half uur erbij opgeteld. Voor partner/relatie therapie geldt een sessie van 2 uur. 

Zijn de cursussen ook declarabel?

Ja dat zijn ze. De kosten worden per uur aangeduid op de factuur en zijn allen therapeutisch van opzet (psychosociale hulpverlening). De cursus zelfwaardering is een intensieve cursus, waarbij 15 of 30 uur psychotherapeutische ondersteuning geboden wordt. Omdat er een rode draad in de cursus gevolgd wordt is het aantal uren begeleiding belangrijk. 

Waarom is er gekozen voor een opzet van de cursus zelfwaardering voor 15 of 30 uur hulpverlening?

Dit heeft te maken met het programma van de cursus. Bij 15 uur intensieve begeleiding wordt meer huiswerk verwacht. Optimale psychotherapeutisch effect wordt bereikt bij 30 uur. Dit heeft te maken met de tijd dat nodig is om gedrag, gedachtes, gewoontes te doen veranderen naar een gewenste vorm. Afhankelijk van de hoogte van de scores van de test wordt geadviseerd welke tijdsduur gekozen dient te worden om de zelfwaardering verhoogd te krijgen naar een acceptabele score. 

Is er een betalingsregeling mogelijk?

In principe geld de regel: pinnen na de sessie. Mocht het noodzakelijk zijn op een ander tijdstip te pinnen, dan kan dit na overleg en afstemming geregeld worden. De client of student dient zelf voor de informatie te zorgen en een eventuele betalingsregeling vooraf te bespreken. Voor het volgen van cursussen zijn er meerdere opties mogelijk:

Betalingsregeling zakelijk klanten?

Betaling na iedere cursus bijeenkomst (pinnen na afloop)

Mag de test zelfwaardering door collegae en anderen voor eigen gebruik binnen de praktijk gebruikt worden?

Betaling via de werkgever (werkgever wordt belast en de kosten zijn exclusief 21 % BTW)

VLCounseling

Calèche 20
5146 BG Waalwijk
Noord Brabant
Mobiel: 06 10266 452
E-mail: info@vlcounseling.nl

Kijk ook op: www.ruudvanlent.nl

youtube-vl-counseling linked-in-ruud-van-lent facebook-vlcounseling
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl