Gun jezelf geluk!

VLCounseling heeft 25 jaar geleden kennisgemaakt met de vragenlijst over gedrag DISC. Het instrument wordt ingezet als clienten op zoek zijn naar zichzelf. Tien jaar geleden maakte Q4Profiles het mogelijk om jouw gedragsstijl in kaart te brengen in de Discoverymap. Ik was meteen enthousiast, omdat ik graag in beelden spreek. Helaas viel het aanbod even weg en dit jaar orienteerde ik mij opnieuw, met als resultaat MapsTell.

logo mapstell 

MapsTell gelooft in de kracht van visuele en deelbare informatie. MapsTell is gebaseerd op het door William Marston ontwikkelde DISC-Model, waarin vier hoofdstijlen onderscheiden worden: Daadkrachtig, Invloedrijk, Stabiel en Consciëntieus. Deze vier hoofdstijlen zijn door MapsTell uitgewerkt in 16 gedragsstijlen. Zij vormen samen de Wereld van Verschil.

vier rijken 

Wat is jouwgedragsstijl?

Mensen lijken op elkaar maar gelukkig zijn we ook allemaal weer verschillend. Zo ook in ons gedrag. De
één is direct en enthousiast terwijl de ander juist stil en afwachtend is. En waar sommigen nauwkeurig te werk gaan, pakken anderen het weer wat rommeliger aan. We doen het allemaal op onze eigen manier.
Maar hoe komt dat eigenlijk en hoe gedraag jij je? Hoe kijken anderen naar jou? Het zijn herkenbare vragen, de antwoorden erop zijn interessant!

Een PersonalMap toont uitsluitend jouw gedragsstijl. Eigenschappen als intelligentie, competenties of emotieszijn door ons niet gemeten.
Het is de combinatie van al deze factoren die mensen uniek maakt.
Het leuke van gedragsstijl is dat je er in de dagelijkse omgang met anderen direct mee te maken hebt. De ene gedragsstijl is niet beter dan de andere en een gedrags-stijl is dan ook geen prestatie of iets waar je trots op hoeft te zijn.

Op basis van de door jou ingevulde vragenlijst, is er een profiel gemaakt van jouw gedrags- en communicatieeigenschappen. In plaats van een dikrapport, hebben wij dit profiel verwerkt in een schitterende landkaart: Jouw PersonalMapTM.

wereldvanverschil

De namen van de steden, rivieren, bergen en zeeën op jouw kaartvertellen alles over jouw gedragsstijl. Daarnaast toont de kaart hoe anderen jouw gedrag ervaren en waar jouw valkuilen en uitdagingen liggen. Je leert jezelf daardoor (nog) beter kennen en anderen echt begrijpen! Met PersonalMapping breng jij jezelf dus letterlijk in kaart!

wereld van verschil 

Na het invullen van de vragenlijst krijg je jouw Personel Map. 

PersonalMapping is gebaseerd op het door William Marston ontwikkelde DISC-model. Dit model maakt on-derscheid tussen zestien verschillende gedragsstijlen die vallen binnen de vier zogenaamde hoofdstijlen:Daadkrachtig, Invloedrijk, Stabiel en Consciëntieus

Deze vier hoofdstijlen (en de onderliggende zestien gedragsstijlen) vormen samen de Wereld van Verschil.

Hoe moet ik mijnPersonalMap lezen?

Op jouw PersonalMap zie je devolgende vier gebieden:

  1. Het Landschap van mijn Gedrag
  2. Mijn Valkuilen
  3. Hoe anderen het zien en ervaren
  4. Mijn Stad (hoe zie jij jezelf?)

Het Landschap van mijn Gedrag

Dit deel van de PersonalMap toontjouw gedragsstijl. De namen van dedorpen, steden, bergen, rivieren enwegen in dit gebied hebben specifiekbetrekking op jou. Het zijn kern- woorden waarvan de betekenis voor zich spreekt, zoals de stad ‘Overtui- ging’ of het dorpje ‘Spraakzaam’. Jij, maar ook anderen, zullen veel van jou herkennen in dit gebied!

Mijn Valkuilen

In het gebied ‘Mijn Valkuilen’ (ook wel ‘’Uitdagingen’’ genoemd) zijn de steden en dorpen genoemd naar ge- drag dat je soms vertoont en waar je zelf last van kan hebben. Het is nietzozeer fout gedrag, maar ‘ineffectief’gedrag. Bijvoorbeeld de steden ‘Fel’,‘Wispelturig’ of ‘Emotioneel’. De na- men van de blauw gekleurde steden in dit gebied adviseren je hoe met deze valkuilen om te gaan. Zoals ‘Be- heers je!’ en ‘Focus!’ of ‘Tel tot Tien’. Dit is handig want wanneer jij jouwvalkuilen herkent, zal je effectieverte werk gaan!

Hoe anderen het zien en ervaren

Op jouw PersonalMap vind je ook het gebied “Hoe anderen het zien en ervaren?”. Dit gedeelte van de kaart toont hoe anderen, bijvoorbeeld je vrienden, familie of collega’s jouw gedrag kunnen ervaren. In de mees- te kernwoorden zul je jezelf zeker herkennen, maar andere zullen je misschien wel een beetje verrassen. Het kan zo zijn dat jouw gedrag wel eens anders overkomt dan je zelfdenkt. Dat kan prettig zijn of het kanje zelfs een beetje verbazen. Maar wanneer je weet hoe anderen jouw gedrag ervaren, kan je daar in de toekomst rekening mee houden!

Mijn Stad

Op het eiland ‘Zelfbeeld’ ligt ‘MijnStad’. Deze stad vind je rechtsbo- ven op de kaart uitvergroot terugals stadsplattegrond. Al de (straat) namen in deze plattegrond zeggenvooral iets over hoe jij jezelf ziet. In deze stad zal je dus niet snel verdwalen!

Wat is TeamMappingTM?

TeamMapping is een op PersonalMappinggebaseerde analyse van de gedragsstijlen binneneen groep en is speciaal voor bedrijven ontwikkeld. 

De TeamMap toont in één oogop- slag hoe een groep of afdeling is samengesteld en welke verschillende gedragsstijlen de teamleden hebben. Zo geeft de TeamMap op een over- zichtelijke manier antwoord op de vraag waarom het ene team goed en in harmonie met elkaar samenwerkt en hoe het komt dat dit in andere groepen of afdelingen moeizamer gaat.

Alle deelnemers maken een PersonalMap en worden vervolgens op basis van hun gedragsstijl in deWereld van Verschil geplaatst. Het resultaat is een overzichtskaart van de groep waardoor iedereen weet waar hij of zij ten opzichte van de ander staat.

Het leidt tot wederzijds begrip, meer groepsdynamiek en daardoor tot betere samenwerking!

wereld fragment

VLCounseling gebruikt deze visuele beelden om meer inzicht te krijgen in jouw gedragsstijlen, hoe je overkomt en wat je valkuilen zijn. Tevens krijg je een uitvoerig rapport toegestuurd, waar jij helemaal letterlijk in kaart bent gebracht. Een nuttig naslagwerk. We noemen het naslagwerk: Routebeschrijving van je persoonlijke map. 

In de trainingen ter verbetering van je zelfwaardering zit het pakket in de training van het lange traject. Bij het korte traject bieden we dat tegen gereduceerde prijs aan. Inclusief 1 uur coaching. Uiteraard kun je ook alleen kiezen voor deze stijl van coachen. 

VLCounseling biedt de vragenlijst gratis aan, net zoals de vragenlijst voor de hoogte van je zelfwaardering. Je kunt rechtstreeks naar de MapsTell pagina gelinkt worden door op de link te klikken

logo mapstell

 

VLCounseling

Calèche 20
5146 BG Waalwijk
Noord Brabant
Mobiel: 06 10266 452
E-mail: info@vlcounseling.nl

Kijk ook op: www.ruudvanlent.nl

youtube-vl-counseling linked-in-ruud-van-lent facebook-vlcounseling
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl