Gun jezelf geluk!

Klacht & Tuchtrecht

Een mens maakt fouten, daar leert hij van. Ik ben ook een mens en maak ook fouten. Mocht het zo zijn, dat je als client een probleem hebt met mij, dan verzoek ik je eerst dit bij mij kenbaar te maken. Dan kan ik zien hoe ik het vervelende gevoel kan veranderen en natuurlijk mijn fouten kan corrigeren. Mocht het niet lukken tussen ons, dan zijn er voldoende mogellijkheden om de klacht neer te leggen. alle koepels en beroepsverenigingen hebben een klachten & tuchtrecht. 

Niet tevreden?

Heeft u een vraag of een klacht over uw therapeut?

Gesprek met therapeut

Bespreek eerst uw vraag of klacht met uw therapeut. Mogelijk weet hij niet dat u ontevreden bent. In de meeste gevallen is een gesprek voldoende en komt u er samen uit.

Klachtrecht beroepsvereniging

Als dat niet lukt, of u kunt uw klacht niet bespreekbaar maken, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging waarbij uw therapeut is aangesloten. (www.vit-therapeuten.nl)

De meeste  beroepsverenigingen die lid zijn van de NAP beschikken over een eigen klachtenregeling voor de cliënten van de bij hen aangesloten therapeuten. In de klachtenregeling staat wie een klacht kan indienen. In de regel zijn dit de cliënt of zijn vertegenwoordiger.

Doel van het klachtrecht is het wegnemen van onvrede bij de cliënt en het herstel van zijn relatie met de therapeut. Vaak is er iets misgegaan in de communicatie of is de bejegening niet helemaal goed gelopen. 

Een klachtencommissie onder leiding van een onafhankelijk voorzitter behandelt de klacht en doet hierover een uitspraak. Deze uitspraak is een advies aan de therapeut. Deze zal dit advies in de regel overnemen. De klachtencommissie kan geen straffen of sancties opleggen. Ook is het niet mogelijk tegen een uitspraak van de klachtencommissie in beroep te gaan. Aan de behandeling van uw klacht door de klachtencommissie zijn geen kosten verbonden.

Weet u niet bij welke beroepsvereniging uw therapeut is aangesloten? Raadpleeg dan de website van uw therapeut of het profiel van uw therapeut op deze site.

Hoe u uw klacht kunt indienen, staat in de klachtenregeling van de beroepsvereniging. Raadpleeg hiervoor de website van de beroepsvereniging of neem contact op met het secretariaat van die beroepsvereniging. 

Tuchtrecht NAP

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP. Dit is een onafhankelijke stichting die het tuchtrecht van de NAP uitvoert. Alle beroepsverenigingen die lid zijn van de NAP en de leden van deze beroepsverenigingen die een NAP-registratie hebben, zijn aangesloten bij deze stichting. Doel van het Tuchtrecht is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de therapeuten. Het Tuchtrechtcollege gaat na of de therapeut in overeenstemming met de voor zijn beroepsgroep geldende normen heeft gehandeld. Deze normen liggen vast in de wet, in de beroepscode en de regels van de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten.

Aan de behandeling van de klacht bij het Tuchtcollege zijn kosten verbonden. U kunt daarbij onder andere denken aan getuigen en deskundigen die worden opgeroepen. Deze krijgen hiervoor een vergoeding.

Meer informatie over de Stichting Tuchtrechtspraak NAP vindt u op de website van de stichting.

Andere klaagmogelijkheden

Daarnaast zijn er nog andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Zo kunt u een schadevergoeding eisen via de civiele rechter of bij de politie aangifte doen als u denkt dat er een strafbaar feit is gepleegd.

contactgegevens:

Stichting Tuchtrechtspraak NAP
Geertestraat 2B
3511 XE  Utrecht
030 - 273 3834
tuchtrecht@nap-psychotherapie.nl

TCZ

 of u kiest TCZ van de RBCZ om uw klacht in behandeling te nemen       TCZ

Tuchtcolleges voor de complementaire zorg

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

De TCZ heeft een aparte registratie voor studenten, die gedurende een bepaalde periode van hun studie patiënten/cliënten behandelen. De studenten dienen aan- en afgemeld worden door de opleider.

Als u een klacht heeft over een therapeut, kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep. Dit college bestaat uit een raad van minimaal drie en maximaal vijf personen. 

Afhankelijk van de inhoud van uw klacht kunt u een klacht indienen bij een van de onderstaande instanties. Als u een klacht heeft, bespreek die dan eerst met uw beroepsbeoefenaar zelf. Misschien is er sprake van een misverstand. Een goed gesprek kan het probleem mogelijk al oplossen.

Klacht via klachtencommissie van de beroepsorganisatie
U kunt uw klacht ook voorleggen aan de klachtencommissie van een beroepsorganisatie. De commissie onderzoekt die en doet een uitspraak. Een beroepsorganisatie kan op grond van de uitspraak eventueel maatregelen nemen. Een beroepsorganisatie en een beroepsbeoefenaar zijn niet verplicht deze uitspraak van de klachtencommissie over te nemen.

Klacht via Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Met een klacht over een beroepsbeoefenaar of arts binnen de complementaire zorg kunt u ook naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg stappen. Bijvoorbeeld als de arts een verkeerde of te late diagnose heeft gesteld. Het Tuchtcollege doet een bindende uitspraak en bepaalt of de zorgverlener zijn beroep nog mag uitoefenen. De zorgverlener moet zich aan de uitspraak houden.

Klacht via Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) lost uw persoonlijke klacht niet voor u op. U kunt bij de IGZ wel melding maken van uw klacht. De IGZ gebruikt deze signalen bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder grijpt de IGZ in. 

Oplichting en fraude
Het College van Toezicht kan er niet voor zorgen dat u geld terug krijgt van de beroepsbeoefenaar. U dient zich daarvoor te wenden tot de Civiele Rechter. 

Inspectie
www.igz.nl

Civiele rechter
www.rechtspraak.nl
 
Beroepsorganisatie
www.rbcz.nu

of bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT)

Als u niet tevreden bent over uw therapeut
VIT therapeuten zijn gehouden aan de beroepscode van de VIT. Hierin staat wat u van uw therapeut mag verwachten. Bijvoorbeeld, dat de therapeut vertrouwelijk omgaat met uw gegevens en dat hij deze alleen met uw toestemming mag verstrekken aan derden. 

Het kan gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, een klacht hebt over uw therapeut, zijn optreden of de sessies. Wat kunt u dan doen?

Gesprek met uw therapeut 
Bespreek uw onvrede met uw therapeut. In de meeste gevallen is dit verhelderend en volgt op natuurlijke wijze een oplossing.

Klachtencommissie
Als dat niet lukt, of u kunt om dringende reden uw onvrede niet bespreekbaar maken, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VIT. Deze klachtencommissie, die onder leiding staat van een onafhankelijk voorzitter, hoort partijen en doet een (niet bindende) uitspraak. Doel is uw onvrede weg te nemen en waar mogelijk de relatie met de therapeut te herstellen. Tegen de uitspraak van de klachtencommissie is geen hoger beroep mogelijk. De behandeling van uw klacht door de klachtencommissie is gratis. Kosten die u zelf maakt, zoals reiskosten, komen voor eigen rekening.

Tuchtrechter 
Als u niet tevreden bent met de behandeling, kun u ook altijd een klacht indienen bij de tuchtrechter van de koepel waarbij uw therapeut is aangesloten:

  • de Stichting TCZ (stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg)
  • Stichting Tuchtrecht NAP (stichting Nederlandse Associatie voor Psychotherapie)

Aan de behandeling van een klacht door de tuchtrechter zijn kosten verbonden. Op de website van het TCZ (www.tcz.nu) en de NAP (www.nap-psychotherapie.nl) vindt u meer informatie over het tuchtrecht.

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de VIT. Het secretariaat is op dinsdag- en woensdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 06-53664194.

 scan

 

De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG) fungeert voor de geschillencommissie in deze sector als een branche-instituut dat het register van aanmelding voor de geschillencommissie beheert. Daarnaast stelt de SCAG een vertrouwenspersoon beschikbaar voor de therapeut. De SCAG behandelt zelf geen klachten en geschillen, dat doet de geschillencommissie.

De SCAG levert namens de sector een van de drie leden van de geschillencommissie. Hierdoor is de geschillencommissie voorzien van de juiste kennis en ervaring om een geschil namens de therapeut te beoordelen.

 

VLCounseling

Raadhuisplein 11
5161 CG Sprang Capelle
Noord Brabant
Mobiel: 06 10266 452
E-mail: info@vlcounseling.nl

youtube-vl-counseling linked-in-ruud-van-lent facebook-vlcounseling
pychotherapeut hoeksche waard relatietherapeut psycholoog mijnsheerenland
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl