Gun jezelf geluk!

Oplossingsgericht Coachen

Een oplossingsgericht coachingsgesprek kan er als volgt uitzien. In het begin van het gesprek onderzoekt de coach wat de cliënt wil bereiken met het gesprek. De coach staat stil bij hoe de cliënt zijn of haar situatie ziet. Vervolgens verkent de coach waaraan de cliënt iets veranderd zou willen zien (de veranderbehoefte) en waarom. Dan onderzoekt de coach hoe de situatie eruit zal zien als de gewenste situatie eenmaal is bereikt en staat concreet stil bij wat er beter gaat in de gewenste situatie en bij hoe de cliënt zich zelf zal kunnen gedragen in die situatie.  Daarna kan de coach vragen hoever de cliënt al is op weg naar de gewenste situatie.

Kern aangeven

Dat kan bijvoorbeeld via een schaalvraag die gebruik maakt van een schaal waarbij 10 staat voor de gewenste situatie en 0 voor de situatie waarin er nog niets goeds aanwezig is.De coach vraagt hoe hoog op de schaal de cliënt al staat en vraagt  op aanmoedigende toon door op hoe het al gelukt is om die plek op de schaal te komen. De coach vraagt specifiek door over dingen die de cliënt heeft gedaan die al hebben geholpen. Vervolgens kan de coach vragen wanneer de cliënt al eens wat hoger deze schaal heeft gestaan (een eerder succes). Over dit eerdere succes wordt eveneens doorgevraagd totdat duidelijk wordt wat de cliënt in die situatie heeft gedaan dat werkte. Vervolgens kan de coach vragen hoe de situatie eruit ziet als de cliënt een stapje hoger op de schaal zal zijn gekomen. Daarna kan de coach vragen of het praten over deze dingen nuttig is geweest voor de cliënt en op wat voor ideeën de cliënt is gekomen om stapjes vooruit te zetten.

Toepassing

Oplossingsgericht coachen wordt vaak toegepast bij de aanwezigheid van conflicten. Een conflict hebben met jezelf of met een ander(en) vraagt om een oplossing. Dat kan in de relatie zijn, op je werk of met anderen. Mediation kent een kern van bemiddeling bij conflicten, echter wordt vaak ingezet vanuit een juridisch standpunt. Coachen helpt bij het oplossen van het conflict dat je hebt. Het zelfde geldt bij het zoeken naar een oplossing voor een bestaand probleem. 

VLCounseling

Burgemeester Verwielstraat 2E
5141 BD Waalwijk
Noord Brabant
Mobiel: 06 10266 452
E-mail: info@vlcounseling.nl

Kijk ook op: www.ruudvanlent.nl

youtube-vl-counseling linked-in-ruud-van-lent facebook-vlcounseling
pychotherapeut hoeksche waard relatietherapeut psycholoog mijnsheerenland
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl