Gun jezelf geluk!

Psychotherapie

Integratieve Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen.  Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.

Psychotherapie bij VLCounseling

VLCounseling is aangesloten bij Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en is aangesloten bij de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP). Ruud van Lent heeft Algemene Psychotherapie Wetenschappen (ECP) en Integratieve Psychotherapie gestudeerd (IP). Aangevuld met opleidingen Klinische neuropsychologie, Ontwikkelingspsychologie, EMDR therapie, Systeem en Schematherapie. VLCounseling biedt hulp aan volwassenen, relaties, ouderen, jongeren. Regio Noord-Brabant, Waalwijk, Den Bosch, Tilburg, Breda, regio Zuid Holland: Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee.

Doelgroepen

Volwassenen

Relaties

Jongeren (16 - 18 jaar)

 

Doel

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de therapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

Vormen

psychotherapieEen integratieve psychotherapeutische behandeling kent een vaste systematiek of consistentie in het hanteren van de therapeutische relatie met de cliënt. Maar dit kan op veel manieren vorm krijgen. Zo kan  psychotherapie  worden gegeven als ‘individuele’ psychotherapie, een groepspsychotherapie of een systeembehandeling. De belangrijkste vormen van psychotherapie, waarbinnen diverse methoden kunnen worden toegepast, zijn: Cognitieve gedragstherapie (behaviorisme) , Psycho-analyse (klassiek) , Clientgerichte psychotherapie (Rogeriaans), Integratief (modern), Relatie en gezinstherapie (systeemtherapie), Kinder en jeugdpsychotherapie, Rationeel emotionele therapie (RET), Psycho dynamische therapie, Schematherapie (Young).

Schematherapie

Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren. Je kunt schematherapie in verschillende vormen krijgen: individueel, in een groep, of een combinatie van beide. 

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, die ook wel relatie- en gezinstherapie wordt genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken kunnen worden bij de therapie. 

Cognitieve gedragstherapie

Cg-therapeuten zijn opgeleid om volgens een duidelijk plan aan de slag te gaan. Ze vragen regelmatig: Hoe ver ben je met je doelen? Waar loop je tegenaan? Hoeveel last heb je nog van je klachten?

Het doel van cgt is een afname van je klachten. Vaak hebben mensen meerdere klachten die invloed op elkaar hebben. Met je therapeut breng je in kaart wat je belangrijkste klacht is. Daar ga je als eerste mee aan de slag. Als die afneemt, worden andere klachten vaak ook minder.

Video over schema therapie

[https://youtu.be/FWJVbAHXDqA]

 

Vergoedingen

Iedere client met een aanvullende verzekering heeft recht op een vergoeding via de ziektekostenverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van de afgesloten polis en verzekeringsmaatschappij. Ruud van Lent heeft  agbcode in de zorggidsen vermeld staan: NAP therapeut voor psychologische zorg 94101035 of RBCZ therapeut voor alternatieve zorg. Lees meer bij vergoedingen.

 

Brochure

  Folder Psychotherapie ( ECP) 

  Uitleg over ECP 

VLCounseling

Calèche 20
5146 BG Waalwijk
Noord Brabant
Mobiel: 06 10266 452
E-mail: info@vlcounseling.nl

Kijk ook op: www.ruudvanlent.nl

youtube-vl-counseling linked-in-ruud-van-lent facebook-vlcounseling
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl