Gun jezelf geluk!

Onderzoek & Analyse

Voortdurend vind er onderzoek plaats naar de vraagstellingen en worden er analyses verricht op de response. Om de scope van de test te verbreden vraagt VLCounseling naar experts (collegae) op het gebied van het zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfrespect. Mocht er interesse zijn bevindingen met elkaar te delen en is de intensie er om mee te denken aan de ontwikkeling van het instrument: meldt u aan!

Analyse van de resultaten

Op deze pagina kunt u de resultaten van metingen lezen bij een deelname van 50 (n=50) representanten (invullers), 100 (n=100) en 150 (n=150). De resultaten van de scores is onderverdeeld uit het verleden en in het heden. In het heden is weer ondergebracht in 4 categorien (zelfvertrouwen, keuze vrijheid, zelfrespect en integriteit). Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen meldt u aan door u in te schrijven op de nieuwsbrief.

Doordat velen de test maken krijgen wij inzicht in processen die spelen. Hier een korte samenvatting van enkele resultaten:

  1. Zo valt het de onderzoekers op, dat rond het 32 levensjaar vaak een verandering plaatsvind in de beoordeling van je opvoeding die je genoten hebt bij je ouders. Dit kan te maken hebben met  het nog verromantiseren van je opvoeding (loyaliteit naar ouders toe) of het kan te maken heb met verschil in opvoeding (generatie verschillen). Opvallend is de vaststelling van de loyaliteit van jongeren naar hun ouders toe. 
  2. Uit de resultaten van de metingen die inmiddels verricht zijn, valt op, dat veel persoonlijkheidsstoornissen vaak te relateren zijn uit opvoedingsproblematiek. Hier zijn de metingen vaak met gemiddelden onder de 3,5 de bottleneck. Men blijft dan ronddwalen in hetgeen tijdens de opvoeding aan schade is aangebracht (zoals borderline, anti sociaal, theatraal, narcistisch, dwangmatig, paranoide).
  3. Uit de onderzoeken blijkt ook, dat het gemakkelijker is te groeien van een laag zelfbeeld uit opvoeding (<5) naar een hogere score in het heden (>5), dan andersom. Als de opvoeding een hogere score oplevert dan de waardering uit het heden, zie je vaak dat er trauma's in de weg staan uit het volwassen leven. Hierbij is een combinatie met EMDR therapie een uitstekende oplossing om sneller te schakelen naar een hogere waarde.
  4. Opvallend bij een meting van 100 representanten is het merendeel heeft een delta (verschil tussen vroeger en nu) groter dan  vroeger. Het houdt in, dat een volwassene zelf bijdraagt aan het verhogen van de waardering gedurende zijn of haar volwaasen leeftijd. Toch is dit niet overal het geval. Bij volwassenen onder de 32 jaar zie je vaak een verschil van een negatieve delta ontstaan gedurende het volwassenleven. dat houdt weer in, dat jongeren het vaak eng vinden om voor zichzelf te zorgen. Met name als er sprake is van een overbeschermende opvoeding, kan de zelfstandigheid gedurende de volwasssenleeftijd problemen opleveren in angst en onzekerheid. De persoon heeft dan niet zlefstandig kunnen leren vertrouwen op zichzelf. De moeder of opvoeder heeft dit grotendeels gedurende de peutertijd weggenomen door voor het kind te denken en te handelen. Tijdens de metingen is het ook voorgekomen, dat een delta weinig verschil aangeeft. Liggen de getallen dan rond de 5 of 6, is het blijkbaar erg moeilijk voor de volwassene zelfstandig te beslissen over de keuze vrijheid. Liggen de getallen boven de 8 of rond de 8, dan is het weer een uitstekende waarde voor het gelukkig zijn. Bij een delta rond de 2 of 3 welke hetzelfde ongeveer is in het heden als verleden, wijst op het ronddraaien in pathologie (geestelijke ongezondheid). 
  5. Onderdeel integriteit scoort in verhouding erg laag bij de hogere geschoolden, zoals juristen, dominees, politicologen, directeuren van grote organisaties, wethouders en raadsleden, specialisten en andere beroepen waar de uitvoering van het beroep juist niet integer uitgevoerd kan worden. Een jurist (bijvoorbeeld advocaat) kan niet integer handelen (sluit zijn eigen mening en gevoel uit) anders verliest hij zijn zaak. Een dominee of priester kan niet integer zijn, anders komen er geen volgelingen meer. Uit een steekproef bij n=100 blijkt, dat het zelfrespect en integriteit het probleem is om gezond gelukkig te zijn. 

VLCounseling

Burgemeester Verwielstraat 2E
5141 BD Waalwijk
Noord Brabant
Mobiel: 06 10266 452
E-mail: info@vlcounseling.nl

Kijk ook op: www.ruudvanlent.nl

youtube-vl-counseling linked-in-ruud-van-lent facebook-vlcounseling
pychotherapeut hoeksche waard relatietherapeut psycholoog mijnsheerenland
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl