Gun jezelf geluk!

Training Zelfwaardering

De training is voor iedereen die last heeft van een laag zelfbeeld, negatief zelfbeeld, depressies, weinig zelfvertrouwen, weinig respect voor zichzelf en de ander en moeite hebben met het maken van keuzes. De cursus is ontstaan na jarenlange studie. Wil je weten hoe jij momenteel scoort op de ladder van zelfwaardering, maak de test. De test is opgebouwd uit diverse lagen van ons zelfbeeld. aan de betekenis ervan liggen studies ten grondslag van Dr. N.Branden, Bradshaw en Ruud van Lent.

Scoor je voor je zelfwaardering in het heden (nu) hoger dan een 8, dan kun je ongemakken in het leven makkelijker bestrijden en omzetten in positieve activiteiten. Scoor je echter lager in het nu, dan is een cursus uitermate geschikt om je zelfwaardering te gaan verhogen. Wil je de betekenis van de vragen en resultaten lezen, dan kun je terecht op mijn onderzoek uit 2012

Leermodel

Het bestaat uit twee hoofdpijlers: Vertrouwen en Respect. Deze twee pijlers zijn weer onder te verdelen in: zelfvertrouwen + keuze vrijheid en zelfrespect +integriteit. Integer zijn betekent dat je gevoel en je gedachten overeenkomen met je gedrag. Gericht op zelfontwikkeling (zelfbeeld) en ontwikkeling van de ander (wereldbeeld).

model in wit

Zelfwaardering

Als je een hoge mate van zelfwaardering ervaart zie je dat terug in geluk en gezondheid. Echter zelfwaardering krijg je niet zomaar. Het succes wordt bepaald tijdens je kinderjaren. Zelfvertrouwen kun je jezelf aanleren in je peuter en kleutertijd, terwijl het respectdeel in de puberteit alle aandacht krijgt. Het is afhankelijk van wat je omgeving (opvoeding, school, cultuur) meegeeft aan ontwikkeling. Eenmaal ontwikkelde zelfwaardering zorgt voor levenslange ervaringen, juiste keuzes en een gezond leven. Heb je te weinig meegekregen in deze ontwikkeling, bijvoorbeeld door de kritieke houding van je ouders, dan zal je daar levenslang last van hebben. Het heeft te maken met de vorming en vulling van ons geheugen. Het geheugen neemt alles op uit herhalingen en kopieert het gedrag van anderen (spiegelneuronen). 

Eigenschappen van een hoge mate van zelfwaardering

Na uitvoerig onderzoek zijn er een twaalftal eigneschappen geselecteerd die passen biuj een hoge mate van zelfwaardering. Als je het niet in natuurlijke vorm bij je ouders tijdens de opvoeding is aangeleerd, kun je later als volwassene nog problemen ondervinden. Bekijk de twaalf eigenschappen.

Inzicht

Inzicht krijgen in je eigen mate van zelfwaardering is het startpunt van de cursus. Vervolgens bouwen we verder om de mate van zelfwaardering in een gezond gebied te krijgen. Het mooiste van deze cursus is, dat je daarmee ook een voorbeeld wordt tegenover anderen. Vooral kinderen zijn gevoelig voor de mogelijkheden van een gezonde dosis zelfvertrouwen. Als je werkt met kinderen is het van groot belang, dat je zelf hoog scoort in zelfwaardering: de veiligheid neemt dan toe voor de omgeving. Uit onderzoek is echter gebleken dat echter 80% van beroepsbevolking die met kinderen werkt te maken krijgt met een lage of gemiddelde dosis zelfwaardering. Meestal tijdens het leven opgebouwd vanuit een onveilige gehechtheid (66%).

Opzet

De cursus is psychotherapeutisch van aard en iedere cursist is uniek. De cursus kan zowel individueel of in kleine groepen worden gevolgd (afhankelijk van de problematiek van de cursist). Iedere cursist krijgt een werkmap (204 bladzijde) waaruit gewerkt gaat worden. Verder omvat de cursus:
  • 15 uur intensieve therapeutische ondersteuning;
  • 30 uur intensieve therapeutische ondersteuning.

De keuze voor deze tweedeling heeft te maken met de haalbaarheid om gedrag, gedachtes en patronen om te zetten in een positieve attitude en is afhankelijk van de hoogte van de scores uit de zelfwaarderingstest. Er wordt veel gewerkt met opdrachten en oefeningen om het eigen gedrag en gedachtengang bewuster te krijgen. Diepgang in psychologische ontwikkelingen in de mens worden gemobiliseerd en veranderd in een gewenste toestand. 

Meting

De vorderingen worden gedurende de cursus drie keer gemeten, aan het begin (uitgangspositie), in het midden (vorderingen) en aan het einde (resultaat). Werkgevers zien de veranderingen terug in de werkhouding en prestaties van de werknemer. Cursisten voelen zich een stuk beter in hun vel zitten, kunnen keuzes maken en vertrouwen op zichzelf en de ander. We hebben geleerd van zichzelf te houden. 

 

Start en duur

De start van de cursus gebeurt na overleg tussen VLCounseling en cursist. De duur is in overleg met de cursist. Voorgesteld wordt voor sessies van 3 uur (of 5 keer of 10 keer). voordeel is dat er intensief gewerkt kan worden aan verbetering. Voordeel ten opzichte van losse sessies van 60 minuten. In het begin starten wij met een wekelijkse intensie. Na verloop van tijd wordt het tussenliggende pad langer. De cursus moet binnen een half jaar worden afgerond. 

Lectuur

Boek over het ontstaan van de training zelfwaardering aangevuld met wetenschappelijke theorie is geschreven door Ruud van Lent en een uitgave van VLCounseling. Download het boek.

Recensie Cursus Zelfwaardering 

De cursus heeft me heel veel inzicht gegeven en helderheid geschept over de manier waarop ik ben opgevoed en wat deze opvoeding voor gevolgen heeft in mijn verdere leven. Ik zat vast in een patroon met mijn ouders waarbij ik voor mijn gevoel weinig tot niks goed kon doen en welke ik zelf niet kon doorbreken maar wat ten koste ging van mijn relatie.

Door de unieke combinatie van theorie en 1 op 1 therapie over praktijksituaties werd duidelijk waarom zaken gaan zoals ze gaan en bood Ruud me handvaten om die zaken om te buigen. Het op de plaats vallen van zaken en de verschillende ‘ah’ momenten gaven me veel kracht en vertrouwen. Ruud leerde me veel over communicatie, meer vanuit mezelf te gaan denken en mijn geluk te gaan zoeken i.p.v. geleefd te worden en maar aan te trekken wat iedereen van je vindt en verwacht. Sommige zaken leken zelfsprekend voor me, maar waren het totaal niet.

Het is al met al wel een lastig proces voor me om in korte tijd, met een andere blik naar je omgeving te kijken en vanuit jezelf te gaan leven, daar waar in je opvoeding veel is ingeprent. Maar door de cursus ben ik patronen gaan herkennen en in staat om niet opnieuw in die valkuilen te stappen. Uiteindelijk ben ik uit het patroon gekomen en me bewust geworden om mijn eigen keuzes te mogen en kunnen maken in het leven zonder steeds het gevoel van verantwoording te moeten afleggen.

PdV

 
 
 

VLCounseling

Burgemeester Verwielstraat 2E
5141 BD Waalwijk
Noord Brabant
Mobiel: 06 10266 452
E-mail: info@vlcounseling.nl

Kijk ook op: www.ruudvanlent.nl

youtube-vl-counseling linked-in-ruud-van-lent facebook-vlcounseling
pychotherapeut hoeksche waard relatietherapeut psycholoog mijnsheerenland
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl