Gun jezelf geluk!

Hoe communiceer ik?

Belangrijke eigenschap van de coach/therapeut/psycholoog is de wijze van communiceren met de client. Ik communiceer:

Directief/non directief

De keuze hierin hangt sterk af van de situatie en de capaciteit van de client. Directief is een stijl die sterk sturend is richting de oplossing. Dit is een efficiënte manier van coachen/therapie voor deelnemers die afhankelijk zijn van structuur en het lastig vinden probleemoplossend te handelen. 

Bij non directief coachen/therapie stuur ik de client aan om zelf oplossingen te laten aandragen en bewust te laten worden van eigen handelen.  Bij deelnemers die deze manier van coachen/therapie aankunnen is het zeer productief. 

Empatisch

Deze vorm van communicatie gaat ervan uit dat je voor verandering eerst van ‘binnen’ moet veranderen. Door het ontwikkelen van zelfinzicht en begrip verandert ook het gedrag van de cliënt. De coach/therapeut stimuleert cliënten om autonomer te worden en om meer verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. De coach/therapeut volgt de cliënt in dit proces. Je kunt de volgende interventies van je coach verwachten:
Ondersteunend: prijst, waardeert en ondersteunt de cliënt. Helpt om gedachten of emoties uit te drukken en te overwinnen. Voelt mee. Moedigt aan en geeft positieve feedback.
Spiegelend: stelt (kritische) vragen, geeft samenvattingen, richt zich op het ‘daar en toen’ en ‘hier en nu’.

Provocerend

Provocatieve gespreksvoering is een nieuwe, vrolijke en bevrijdende manier om te communiceren. Humor, warmte en uitdaging vormen de basishouding. Je zegt wat je denkt maar doet daar een flinke schep er bovenop. Je ontregelt en doorbreekt vaste patronen. En het mooie is dat het werkt. Mensen worden assertiever, krijgen meer zelfvertrouwen, durven meer en hebben een realistischer kijk op zichzelf en de omgeving. In de provocatieve aanpak gaat de coach op zoek naar incongruenties. Die kunnen zitten in het taalgebruik (‘eigenlijk, maar….’) of in de tegenstelling tussen wat de cliënt zegt en zijn lichaamshouding of gedrag. Incongruenties duiden op een innerlijke conflict waardoor de cliënt niet in actie komt. Vaak zal de coach ook merken dat een belemmerende overtuiging ten grondslag ligt aan het innerlijk conflict. (‘Ik ben de moeite niet waard.’ ‘Als die ander maar anders zou doen.’) De coach is er op uit die incongruenties en belemmerende overtuigingen op zo’n manier uit te dagen dat de cliënt positie gaat kiezen en in actie komt. Hij gooit zichzelf, zijn humor en dramatisch vermogen in de strijd. De coach vergroot uit, houdt een lachspiegel voor, doet toneelstukjes, onderbreekt de cliënt, dwaalt af. Werkt met metaforen, cliché, anekdotes. Geeft absurde verklaringen en oplossingen.

Inzichtelijk

Ik maak processen inzichtelijk en bewust. Iedere client/student ondervindt het groeiproces van onbewust-onbekwaam naar onbewust-bekwaam. Hierbij volg ik een zogenaamd kenschema uit de positieve psychologie. Verder ben ik praktisch ingesteld.

VLCounseling

Burgemeester Verwielstraat 2E
5141 BD Waalwijk
Noord Brabant
Mobiel: 06 10266 452
E-mail: info@vlcounseling.nl

Kijk ook op: www.ruudvanlent.nl

youtube-vl-counseling linked-in-ruud-van-lent facebook-vlcounseling
pychotherapeut hoeksche waard relatietherapeut psycholoog mijnsheerenland
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl