Gun jezelf geluk!

12 jaar ervaringen uit relatietherapie

12 jaar ervaringen uit relatietherapie

07-07-2016

Relatietherapie door de jaren heen…..

Twaalf jaar lang houd ik gegevens bij over hulpvragen en problemen binnen relaties. Na afloop van een aantal jaren realiseerde ik mij, dat er een trend was te vinden, waarom relaties in therapie kwamen. Het verbaasde mij, dat in die twaalf jaar de trend een aantal keren veranderde. Ik vroeg mij af, wat nu maakte dat deze relaties bij mij in de praktijk zijn gekomen. Een puzzelstuk, maar ook heb ik kunnen analyseren door de jaren heen, wat het effect is geweest van mijn therapeutische werkwijze. In deze blog wil ik dat graag met jullie delen.

In mijn vorige twee blogs meldde ik al wat mij opgevallen was de afgelopen tijd (periode D). Ik benoemde de problemen welke in relaties voorkomen in twee aandachtsgebieden:

 1. conservatieve vaders;
 2. moderne moeders. 

Vanaf 2004 houd ik mij al bezig met relatietherapie. Het zijn werkelijk golfbewegingen in relaties geweest die mijn ogen hebben geopend. Om voorgaande blogs te ondersteunen schrijf ik deze samenvatting. De volgende samenvatting geeft geen indicatie van een landelijke trend. Het is slechts een trend door mij in mijn praktijk waargenomen. De locatie kan ook bepalend zijn voor de resultaten. Het betreft de Zuid-Hollandse eilanden.

 1. Periode 2004-2007 In de jaren 2004 tot 2007 werd er het meeste gesproken over problemen in de relatie, waarbij de man de neiging had vreemd te gaan of waar de man vreemdgegaan was. Of het waren juist hele sterke vrouwen die bepaalden wat de man mocht en wat niet. Vaak kon je de oorzaak terugbrengen naar het herbeleven van puberteit. Meestal daar waar geen puberteit in de jaren echt tot zijn recht waren gekomen.
 2. Periode 2007-2010 In deze periode ervaarde ik de behoefte aan complexe relatie vormen. Vanuit de vrouw werd vaker voorgesteld om een  “open relatie” te introduceren aan hun partner. De sterke vrouw die wist wat zij wilde en een einde aan de monogamie voorstelde. Ik heb toen vele gesprekken gevoerd met de partners van deze vrouwen of zij de mening van hun partner deelden. In het begin wilden ze de relatie in standhouden, echter later kregen de mannen problemen met het veelvuldig weggaan van hun echtgenote naar een ander. Deze periode besloeg 2007 tot 2010. Ook kreeg ik relaties waarbij de man behoefte had met zijn vrouw om partnerruil voor te stellen of naar een club te gaan om daar van partner te wisselen of toeschouwer te mogen zijn als de partner bevredigd werd door een willekeurige ander.
 3. Periode 2010 – 2014 In de periode 2010 tot 2014 kreeg ik veel relaties, waarbij het percentage succes enorm daalde naar amper 40%. De meesten kwamen voor relatie therapie om te constateren, dat zij het liefste wilden scheiden. Therapie was als laatste poging om te onderzoeken in hoeverre de relatie nog mogelijkheden had, echter was de uitslag al vaak bekend.  De leeftijd waarop dat gebeurde lag vaak tussen de 35 en 45 jaar. Mediation kreeg steeds meer voet aan de grond. Veel jongeren kregen te maken met de scheidingswens van hun ouders. Net tijdens de moeilijkste levensfase voor hen. Er kwam ook vaker jongeren begeleiding aan te pas.
 4. Periode 2014 tot heden Vanaf 2014 merk ik ineens, dat veel jonge moeders problemen hebben met hun partners en vaker vreemdgaan. Dat begint al vanaf de leeftijd 28-36 jaar vaste vorm te krijgen. Vaak gaat het over een moeder met meerdere jonge kinderen (maanden tot 4 jaar). De trend wijzigde steeds meer rond problemen met de vrouw dan met de man. Veel jonge moeders, alleen aan het werk en met eigen ontplooiing bezig. Moeite met opvoeden van kinderen en veelvuldig uitbesteden van kinderen. Mannelijke partners deden er alles aan om de relatie in leven te houden. Tot mijn verbazing met succes. Ik scoorde weer 85% om relaties weer tot elkaar te brengen. Nu is dat niet direct mijn taak, maar vaak wel het gevolg.

Uit de laatste periode volgt een nieuwe relatie behoefte. Ik train momenteel mannen om hun conservatieve gedachten om te zetten in een samenwerkende aanpak. De moderne moeders ondersteun ik meer met het in kaart brengen van hun eigen ontwikkelingsbehoeften en dat aan hun partner voor te stellen. Er wordt gewerkt aan wederzijds respect, leren luisteren naar de behoeften van de ander en leren te praten over wat grenzen zijn, hoe gevoelens te delen en hoe ieders ontwikkelingsbehoefte in kaart gebracht kan worden.

Om nu een overzicht te maken van de prestatie van mijn therapeutische aanpak heb ik gekeken naar het resultaat van de sessies. In eerste instantie heb ik in kaart gebracht welke relaties positief verder gegaan zijn. De prestatie laat ik per periode zien in een grafiek. Grafiek 1 betreft het percentage geslaagde relatietherapie, waarbij relaties tot elkaar kwamen en weer positief met elkaar verder gingen.

 

grafiek1 

 

Gedurende de periode van 2004 – 2007 scoorde de relatietherapie het hoogste. Een periode waarbij vaak sprake was van de herleving van de puberjaren voor de man.

In de periode van 2007 – 2010 was het best zwoegen voor mij, om partners tot elkaar te brengen. De hulpvragen waren ineens verandert in complexe relatievormen. Open relaties, paren clubs, ontdekkingen van homorelaties of juist trio vorming. Voor mij betekende het accent leggen op de communicatiestijlen. Elkaar leren begrijpen en waarderen. Dus de beweging van liefde naar respect hebben voor de wensen van je partner. Helaas lukte het bij de helft van de relaties die zich hadden aangemeld voor therapie.

Gedurende de periode 2010-2014 kreeg ik meer de taak van mediator als therapeut. Keuzes waren al gemaakt en de relatietherapie zag men als laatste redmiddel of investering van hun huwelijk, dan wel relatie. Helaas zakte het percentage van relaties die bij elkaar bleven tot een (voor mij persoonlijk) dieptepunt.

Gedurende de periode vanaf 2014 kreeg relatietherapie weer een echte functie. Ook al was de hulpvraag verandert, konden we spreken over het leven van de moderne moeder, er werd constructief gewerkt aan het behouden van de relatie. Vaak waren de moeders nog vrij jong (26-36 jaar`) en hadden 1 of meer zeer jonge kinderen. Gedurende de ontdekking van nieuwe behoeftes, wijzigde ik mijn aanpak. Meer bewustwordingen in aandacht leverde betere resultaten op.

 

grafiek2 

 

Het benodigde aantal sessies veranderde ook door de jaren heen. Opvallend is de tweede periode, waarbij complexe relatie vormen zorgden voor langere sessies.

Wat wel altijd constant is gebleven, is de slechte communicatie welke partners met elkaar voeren. Er wordt nauwelijks echt geluisterd naar de ander. Veel vooroordelen, invullingen, be- en veroordelingen zorgen voor veel conflicten. Irritaties die zich opbouwen tot frustraties met woede-uitbarstingen tot gevolg. Na de woede is de relatie ineens leeg. Geen zin meer hebben in discussie is dan het gevolg en vervallen de behoeftes om voor elkaar te zorgen.

Door deze analyses uit te voeren krijg ik een beeld van behoeftes binnen relaties. Op dit moment heb ik een trend vastgesteld, welke in mijn laatste twee blogs aangehaald zijn. Het betekent dan ook een aanpassing in mijn interventie materiaal voor relaties. Naast het leren communiceren, luisteren en gevoelsthema’s werk ik aan het in kaart brengen van het huis van het relatiehuis.

Op dit moment richt mijn therapieaanbod zich op verschillende pijlers: 

 1. De fundering van afhankelijkheid; dit is een opsomming van alle afhankelijkheden binnen relaties. Door dit in kaart te brengen herken je vaak een basis waar partners elkaar in kunnen vinden. Gerelateerd aan het verantwoordingsgevoel. We hebben het over: financiën, woning, opvoeding, familie, vrienden. 
 1. De pijler van de eigen ontwikkeling; hier komt het verschil vaak tot uiting tussen man en vrouw. conservatieve mannen willen aan broodwinning doen en ontwikkelen zich door op het werk en erom heen. doen ze naast het werk nog sporten, dan krijgt dat veel aandacht. De aandacht voor het gezinsleven valt dan vaak weg. Moderne moeders eisen letterlijk de gelijkwaardigheid op in deze pijler. In deze pijler komen de meeste verschillen boven drijven en juist niet de gelijkwaardigheid. Hier zit een groot spanningsveld voor het dak van de relatie: de relatie zelf.
 2. Het dak wat alles omvat, zowel pijler 1 (afhankelijkheid) als pijler 2 (eigen ontwikkeling) bepaalt wat er in de relatie belangrijk is. Eigenlijk praten we over slechts een paar belangrijke issues, namelijk intimiteit en afstemming. Afstemming over welke partner zich wanneer en met wat kan ontwikkelen. Ontwikkel je samen tegelijk, dan komt de relatie in stressstand te staan. Dan is er nauwelijks tijd voor opvoeding en het gezin. Waar gaat de relatie nu over? Hoe intiem zijn we met elkaar en is het allemaal afgestemd en gewenst? Zijn er nog spontane acties mogelijk, want zonder spontaniteit in acties op het gebied van intimiteit, slaat de sleur snel toe. Is de communicatie vorm opbouwend en ondersteunend of juist negatief, vernietigend of klagend?

Ik schrijf uit de losse pols over mijn ervaringen als relatietherapeut. Ik bied partners een ontdekkingsreis aan. Een ontdekking over de gewenste vorm van hun relatie:

 1. wat gewenst is en niet gewenst,
 2. hoe de fundering van afhankelijkheid eruit ziet. Daar waar partners niet omheen kunnen en een gelijke verantwoording in hebben (financiën, opvoeding, familie, vrienden, vakanties)
 3. hoe het gevoel in elkaar zit. Wat voelen partners nog voor elkaar. Is de relatie veilig? Het kan zo maar zijn, dat een partner onveilig gehecht in zijn jeugd is en dat nog steeds meeneemt in zijn of haar volwassenheid.
 4. hoe luisteren en communiceren partners met elkaar.
 5. hoe beleven partners hun intimiteiten, waarover fantaseren ze, wat vinden ze fijn en niet fijn?
 6. hoe ontwikkelen partners zich los van elkaar, wat is gewenst en wat kan minder. Hoe gaan ze om met de afstemming?

In 2011 zette ik de fundering voor het relatiehuis op papier. Lees over mijn bevindingen in de brochure over de visie op relatietherapie. Uiteraard is deze blog slechts een summiere samenvatting. Ik schrijf het om relatie inzicht te geven wat er in mijn praktijk gebeurt en waar ik mijn aandacht op richt. De zomer vakantie staat voor de deur en er zijn altijd twee periodes, waarin een behoefte ontstaat voor relatietherapie. Dit zijn meestal de periodes net na de zomervakantie en na kerst & nieuwjaar.

Als je gedurende de vakantie met je partner en je gezin je genieten kunt van elkaar, bouw je aan je relatie. Komen jullie als partners gedurende de vakanties niet tot elkaar, dan wordt het tijd te gaan werken aan relatietherapie.

 

 

26 Oktober 2020
21 September 2020
01 September 2020

ACTUEEL

26 Oktober 2020
21 September 2020
01 September 2020
Toon alles

VLCounseling

Raadhuisplein 11
5161 CG Sprang Capelle
Noord Brabant
Mobiel: 06 10266 452
E-mail: info@vlcounseling.nl

youtube-vl-counseling linked-in-ruud-van-lent facebook-vlcounseling
pychotherapeut hoeksche waard relatietherapeut psycholoog mijnsheerenland
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl